Sousedská pomoc v Táboře

Jsme neformální skupina, která chce usnadnit sousedskou pomoc nejen během krizových situací pod mottem “Dobře v Táboře”.

I na podzim 2020 zprostředkujeme pomoc mezi těmi, kteří ji potřebují a těmi, kdo ji nabízejí.
V obou případech vyplňte dotazník. Pomoc je bezplatná!
Buďte u toho s námi! Děkujeme.

Za spolek Zorky a Dobře v Táboře
Zita Čechová, Iveta Čierna, Lenka Greň, Eva Staněk, Magdaléna Smetanová a spol.
e-mail: dobrevtabore@gmail.com
telefon: 721909599

telefony pro seniory na MÚ Tábor
381 486 401, 381 486 406
V provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin

Potřebuji pomoc

Vyplňte dotazník nebo zavolejte na 721909599

 • Jste bez pomoci, potřebujete nakoupit, pro léky, došly vám nápady pro program pro děti, potřebujete si popovídat, vyvenčit psa?
 • Víte o někom ve vašem okolí, kdo potřebuje pomoc?
 • Nechejte nám vzkaz prostřednictvím tohoto dotazníku a my se budeme snažit najít někoho, kdo vám pomůže.
 • Upozorňujeme, že tato iniciativa je založena na dobrovolnické bázi. Vyčkejte prosím na naši odpověď (SMS, telefonát, email), může to chvíli trvat. Děkujeme za
 • Pomoc je bezplatná.

Chci pomáhat

Díky, že chcete pomáhat v současné situaci. Vyplňte tento dotazník.

 • Můžete obstarat donášku nákupu, léků, vyvenčit psa, popovídat si po telefonu, připravit program pro děti, pomoci s výukou, učením apod.
 • Ujistěte se, že znáte správný postup mytí rukou, nasazování a sundavání rukavic a také ústenky, respirátoru. (ostatně tato dovednost se hodí nám všem).
 • Vyčkejte, až se vám ozve koordinátor dobrovolníků. Prosím, buďte trpěliví.

Nový koronavirus Covid-19 způsobuje vysoce infekční virové onemocnění. Je třeba dbát vysoké míry ochrany sebe i těch, kterým jste se rozhodli pomáhat, tedy zejména seniorům a všem potřebným osobám. Pokud se do pomoci chcete zapojit, prosím vemte na vědomí níže uvedené prohlášení. Jedná se o důležitou podmínku pro úspěch celé dobrovolnické aktivity.

Prohlášení dobrovolníka

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných Covid-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce mé pomoci.Dobrovolník se dále zavazuje postupovat podle přijatých pokynů, v souladu s hygienickými zásadami a tak, aby neohrozil sebe nebo druhé.

Další možnosti, jak pomáhat

Myslím na…

Opatření, a především stav nouze, související s epidemií nového koronaviru způsobila nemalé potíže různým organizacím a podnikům. Museli zrušit benefiční akce, přicházejí o zisk. Rádi bychom pomáhali hledat řešení. Nechte nám vzkaz, pokud víte o někom, komu způsobila situace vrásky nebo máte-li nápad na řešení.

Užitečné tipy

Cítím se být nemocná / nemocný

Pokud máte symptomy (zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů), můžete volat na následující čísla, ideálně v uvedeném pořadí

 • Váš obvodní praktický lékař
 • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje: 736 514 386 v čase 7–19 hod.,
  mimo uvedené časy Státní zdravotní ústav (nonstop linky): 724 810 106, 725 191 367
 • Infolinka krajského úřadu (bezplatná linka, všední dny a víkendy 7–19 hod.): 800 100 450
 • Celostátní linka k současnému stavu: 1212
 • Infolinky zdravotních pojišťoven: VZP: 952 222 222, VoZP: 844 888 888, ČPZP: 810 800 800, OZP: 261 105 555, ZP ŠKODA: 800 209 000, ZPMV: 844 211 211, RBP: 800 213 213

Informace o situaci (především) v Táboře